Institucija: Kelių policija

Ar galima policininkui vietoje pinigų siūlyti kažką nematerialaus?Jei policininkui siūlyčiau ne pinigus, pvz. pakviesčiau pietų ar pasiūlyčiau jam kažkaip kitaip padėti, padaryti paslaugą, ar tai irgi būtų laikoma kyšiu?


Klausia: Rūta M.

Transparency International atsakymas:Pagal LR Baudžiamąjį kodeksą (230str.), kyšis yra bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui (materialios ar nematerialios, turinčios ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčios) forma išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą vykdant įgaliojimus. Taigi Jūsų aprašomas atvejis būtų prilyginamas pareigūno papirkinėjimui, t.y. būtų laikoma, jog siūlėte arba davėte kyšį, net jei jis neturėjo materialios formos, buvo išreikštas tam tikra paslauga, pan. Klausimas bus keliamas tik dėl to, ar toks kyšis viršijo 1 BSI (Bazinė socialinė išmoka, anksčiau - minimalus gyvenimo lygis (MGL), ar ne. Pirmuoju atveju būtų laikoma, kad padarėte nusikaltimą, o antruoju - baudžiamąjį nusižengimą, už ką taikoma mažesnė sankcija.

blog comments powered by Disqus