Užduok klausimą

Jei turite klausimą, susijusį su galimu korupcijos ar biurokratizmo atveju, užduokite jį čia. Į Jūsų klausimą atsakys Skaidrumolinija.lt komanda, taip pat galės padėti kiti vartotojai, jei šios formos apačioje pasirinksite rodyti klausimą viešai.
Jei nesate tikri, ar susidūrėte su korupcija arba biurokratizmu, atlikite testą
Glaustai įvardinkite, kokia Jūsų klausimo esmė ar pagrindinė problema, su kuria susidūrėte
Šis laukas yra privalomas
Pasirinkite, kokioje srityje iškilo klausimas
Šis laukas yra privalomas
Įrašykite, jei žinote, dėl kokios institucijos veiksmų iškilo klausimas
Šis laukas yra privalomas
Glaustai aprašykite situaciją, kurioje iškilo klausimas. Apibūdinkite problemos esmę, nurodykite įvykius, teisines ar administracines procedūras, kurios sukėlė klausimų, taip pat kitą svarbią informaciją
Šis laukas yra privalomas

Jūsų kontaktiniai duomenys, kuriuos galite nurodyti žemiau, viešinami nebus

Telefono numeris įvestas neteisingai
El. pašto adresas įvestas netaisyklingai
Privalote sutikti su taisyklėmis
* Šiuos laukus privaloma užpildyti

Įspėjimas

Įspėjame, kad:
- teikiamoje informacijoje nenaudotumėte asmenų vardų ir pavardžių (įvardinkite kaip „institucijos darbuotojas“, „pareigūnas“ ar pan.);
- už melagingus pranešimus ar šmeižimą Jums gali kilti atsakomybė pagal Lietuvos įstatymus;
- svetainės valdytojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nepriimti ar pašalinti informaciją ar jos dalį, kuri pažeidžia įstatymus ar yra nesusijusi su svetainės tikslais ir turiniu.

Prieš teikdami informaciją, perskaitykite mūsų patarimus kaip pranešti saugiai.