Pranešk apie įvykį

Jei nesate tikri, ar susidūrėte su korupcija arba biurokratizmu, atlikite testą
1. Vieta 2. Aplinkybės ir pranešėjas
arba
* Būtina nurodyti miestą
Privalote įvesti adresą arba pažymėti tašką žemėlapyje.
Pasirinkite, kokioje srityje manote susidūrę su korupcija ar biurokratizmu
Privalote pasirinkti sritį.
Įrašykite, kokioje institucijoje manote susidūrę su korupcija ar biurokratizmu
Privalote pasirinkti instituciją.
Įvardinkite tą pažeidimą, su kuriuo susidūrėte. Jei nesate tikri, rekomenduojame atlikti testą
Laukas privalo būti užpildytas.
LT    Įspėjimas, suma nurodoma litais
Laukas privalo būti užpildytas.
Laukas užpildytas neteisingai.
Glaustai aprašykite situaciją, apie kurią norite pranešti. Apibūdinkite problemos esmę, nurodykite aprašomus įvykius eiliškumo tvarka, teisines ar administracinių procedūras, su kuriomis susidūrėte, kitą svarbią informaciją
Laukas privalo būti užpildytas.
Privalote pasirinkti lytį.
Privalote pasirinkti amžių.

Jūsų kontaktiniai duomenys, kuriuos galite nurodyti žemiau, viešinami nebus

Telefono numeris įvestas neteisingai.
El. pašto adresas įvestas neteisingai.
svetainės taisyklėmis*
Privalote sutikti su taisyklėmis.
* Šiuos laukus privaloma užpildyti

Įspėjimas

Įspėjame, kad:
- teikiamoje informacijoje nenaudotumėte asmenų vardų ir pavardžių (įvardinkite kaip „institucijos darbuotojas“, „pareigūnas“ ar pan.);
- už melagingus pranešimus ar šmeižimą Jums gali kilti atsakomybė pagal Lietuvos įstatymus;
- svetainės valdytojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nepriimti ar pašalinti informaciją ar jos dalį, kuri pažeidžia įstatymus ar yra nesusijusi su svetainės tikslais ir turiniu.

Prieš teikdami informaciją, perskaitykite mūsų patarimus kaip pranešti saugiai.