Kam skirtas puslapis

"Skaidrumo linija" skirta pranešti apie galimas korupcines veikas ar biurokratizmą, taip pat paklausti, kaip elgtis, susidūrus su tokiais pažeidimais.

Svetainėje galite:

 • pranešti apie galimą korupcijos ar biurokratizmo atvejį, su kuriuo susidūrėte;
 • užduoti klausimą mums arba visiems svetainės lankytojams, kaip elgtis, susidūrus su tokiu pažeidimu;
 • patarti kitiems lankytojams, kurie uždavė viešą klausimą.

Jei kyla klausimų dėl naudojimosi puslapiu, susisiekite su Skaidrumo linijos komanda telefonu Vilniuje: (8 5) 240 5 244.

Prašome Jūsų:

Gerbti save ir kitus svetainės lankytojus, naudojant svetainę pagal jos paskirtį. Nepažeidinėti įstatymų, teikiant melagingus pranešimus ar sąmoningai šmeižiant kitus asmenis, ir nenaudoti necenzūrinės kalbos!

Svetainės administratorius turi teisę be įspėjimo pašalinti ar neviešinti informacijos, neatitinkančios svetainės Taisyklių.

Jei kreipiatės į mus, kaip mes galime padėti?

 1. Padedame žmonėms suprasti, kur kreiptis ar kaip saugiai pranešti, jei jie galimai susidūrė su korupcija ar biurokratizmu.
 2. Teikiame nemokamus ekspertinius patarimus asmenims, kurie galimai susidūrė su korupcija ar biurokratizmu ir nežino, kaip turėtų elgtis tokiose situacijose, kokios jų teisės, kaip teisingai išspręsti iškilusią problemą ir pan.
 3. Informuojame apie tai, kokios yra (nemokamos) teisinės pagalbos galimybės Lietuvoje ir kur kreiptis dėl tokios pagalbos suteikimo.
 4. Renkame ir viešiname statistinę informaciją apie gautus pranešimus.
 5. Susisteminę gautą informaciją, rengiame teisinius pasiūlymus.

Ko mes nedarome?

 1. Mes negalime už Jus surinkti visų duomenų, dokumentų ir įrodymų, tačiau galime patarti, kaip elgtis konkrečiose situacijose.
 2. Mes negalime atstovauti Jūsų teisme. Jeigu Jums reikės teisinio atstovo vesti bylą teisme, esant galimybei, suteiksime visą informaciją apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos galimybes.
 3. Mes negalime už Jus parengti teisinių dokumentų, tačiau galime padėti Jums suprasti, kokių ir kokios formos dokumentų Jums reikės bei pakonsultuoti dėl su Jūsų problema susijusių teisės aktų turinio.
 4. Mes negalime patys tirti konkrečių atvejų ar bausti teisės pažeidėjų, bet, kai tai bus įmanoma, padėsime Jums suprasti, kokią poziciją geriausia pasirinkti tam tikrais atvejais ir kokių veiksmų reikia imtis susidūrus su galima korupcija ar biurokratizmu.
 5. Mes negalime patys oficialiai apklausti liudytojų, tačiau galime padėti Jums suprasti, kur reikia kreiptis ir ką daryti, jeigu žinote, jog įvykį, apie kurį norite pranešti, matė ar kitaip apie jį sužinojo daugiau asmenų. 

Mes netikrinsime Jūsų teiktos informacijos, todėl atsakomybė už jos tikrumą, taip pat – už galimą šmeižimą, asmens garbės ir orumo įžeidimą, juridinio asmens dalykinės reputacijos pažeidimą, tenka svetainės vartotojams.

Šis tinklalapis yra skirtas tik perduoti svetainės lankytojų pateiktą informaciją. Skaidrumolinija.lt komanda tokios informacijos perdavimo niekaip neinicijuoja, neparenka perduodamos informacijos gavėjo, neparenka ir nekeičia pačios perduodamos informacijos, prieš paviešinimą informacija tik nuasmeninama, pašalinant iš jos fizinių asmenų vardus ir pavardes bei panaikinant necenzūrinius žodžius.

Skaidrumolinija.lt komanda jokiu atveju neprisiima pareigos patikrinti perduodamą informaciją, tik sudaromos techninės galimybės tokią informaciją paviešinti, o pateikiamas išimtinai vartotojų sukurtas turinys.

Įspėjimas

Įspėjame, kad:
- teikiamoje informacijoje nenaudotumėte asmenų vardų ir pavardžių (įvardinkite kaip „institucijos darbuotojas“, „pareigūnas“ ar pan.);
- už melagingus pranešimus ar šmeižimą Jums gali kilti atsakomybė pagal Lietuvos įstatymus;
- svetainės valdytojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nepriimti ar pašalinti informaciją ar jos dalį, kuri pažeidžia įstatymus ar yra nesusijusi su svetainės tikslais ir turiniu.

Prieš teikdami informaciją, perskaitykite mūsų patarimus kaip pranešti saugiai.