Pagalba

Kaip pranešti saugiai?

Su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu arba telefonu.

Prieš su mumis susisiekdami, perskaitykite saugumo taisykles:

  1. Mes ėmėmės techninių apsaugos priemonių, kad Jūsų elektroniniu paštu siunčiami pranešimai mus pasiektų saugiai. Tačiau jokios informacijos perdavimo saugumas internete negali būti užtikrintas visiškai , taip pat neįmanoma visiškai užtikrinti, kad nebus galima atsekti informacijos siuntėjo. Esant galimybei, susikurkite nemokamą saugaus elektroninio pašto HushMail paskyrą – ši paslauga teikiama nemokamai, o iš jos siunčiami laiškai automatiškai šifruojami.
  2. Apsvarstykite, ar Jums būtina jau pirmojo kreipimosi metu nurodyti tikslius savo asmens duomenis. Jeigu kreipiatės patarimo, galite tai padaryti anonimiškai, nurodydami adresą saugios pašto dėžutės, kuris neatspindėtų Jūsų vardo ar pavardės. Taip turėsime galimybę Jums atsakyti, bet nekaupsime, pvz. Jūsų tikro vardo ar pavardės. Jeigu kreipiatės telefonu, galite nurodyti tik savo vardą ar slapyvardį bei, jei pageidaujate, saugų kanalą, kuriuo galėtume su Jumis susisiekti.
  3. Siųsdami viešą pranešimą, klausimą arba viešai komentuodami svetainėje, atsakingai apsvarstykite, kokius duomenis pateikiate – jie bus visiems laisvai prieinami. Apgalvokite, ar tikrai būtina nurodyti savo vardą ar pavardę, kitus asmens duomenis. Nevartokite institucijų ar asmenų, apie kuriuos pranešate, pavadinimų. Taip ne tik apsaugosite save, bet ir užsitikrinsite, kad nebūtumėte apkaltintas šmeižtu ar reputacijos pažeidimu.
  4. Venkite naudoti savo asmeninį ar darbo kompiuterį informacijai mums atsiųsti.
  5. Visuomet įsitikinkite, kad kompiuteris, kuriuo naudojatės, yra neapkrėstas virusinėmis programomis – jos gali fiksuoti Jūsų veiksmus, įrašinėti laiškus ir pan.
  6. Jokie telefono skambučiai nėra 100 proc. saugūs, atsparūs pasiklausymo ir sekimo technologijoms.
  7. Kreipdamiesi į mus telefonu, jei įmanoma, neskambinkite iš savo namų, biuro telefono, stenkitės nenaudoti ir savo nuolat naudojamo mobiliojo telefono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  8. Stenkitės apie tai, kad pranešate apie įtariamą korupcijos atvejį pasakoti tik artimiems, patikimiems asmenims, ir neskleisti šios informacijos plačiau, kol neužsitikrinsite teisinės pagalbos.
  9. Jeigu teikiate mums ar kokiai nors institucijai dokumentus ar kitokius rašytinius/vaizdo/garso įrodymus, pasistenkite vieną kopiją pasilikti sau ir laikykite ją saugioje vietoje.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu pranešant apie tai teisėsaugos institucijoms. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė LR Baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje Melagingas įskundimas arba pranešimas apie nebūtą nusikaltimą.

Bet kuriuo atveju, primename, kad joks asmuo negali būti laikomas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, kol tai nėra patvirtinta įsiteisėjusia teismo nutartimi.

Už šmeižimą taip pat nustatyta baudžiamoji atsakomybė – asmeniui, kuris paskleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti kitą asmenį, pakirsti pasitikėjimą juo, gali būti skiriama bausmė, įskaitant laisvės atėmimą iki  vienerių metų. Jeigu asmuo apšmeižiamas sunkaus arba labai sunkaus nusikaltimo padarymu, jį apšmeižusiajam gali grėsti laisvės atėmimas iki dvejų metų. Baudžiamoji atsakomybė už šmeižtą numatyta LR Baudžiamojo kodekso 154 straipsnyje Šmeižimas.

Be to, asmeniui, kuris paskleidžia duomenis, žeminančius kito asmens garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės, kyla civilinė atsakomybė, kaip numatyta LR Civilinio kodekso 2.24 straipsnyje. Tokiu atveju asmuo, kurio nuomone buvo pažeista jo garbė ir orumas, gali reikalauti ne tik viešai paneigti tokią informaciją, bet ir atlyginti žalą (turtinę ir neturtinę), padarytą tokios informacijos paskleidimu. Ši nuostata taikoma ne tik fiziniams asmenims, bet ir juridinių asmenų dalykinei reputacijai ginti. Juridinio asmens dalykinė reputacija suprantama kaip jo geras vardas, teigiamas vertinimas ir požiūris visuomenėje, verslo aplinkoje (Lietuvos Aukščiausiojo teismo išaiškinimas 2004-11-24 nutartyje byloje Nr. 3K-3-630/2004). Abiem atvejais tai, kad paskleista informacija neatitinka tikrovės, turėtų įrodyti asmuo, kuris šią informaciją paskleidė, o ieškovui pakaktų įrodyti tai, kad apie jį apskritai yra paskleistos žinios ir kad tuo jam yra padaryta žala (LR Civilinio kodeksto 2.24 straipsnis Asmens garbės ir orumo gynimas).

Įspėjimas

Įspėjame, kad:
- teikiamoje informacijoje nenaudotumėte asmenų vardų ir pavardžių (įvardinkite kaip „institucijos darbuotojas“, „pareigūnas“ ar pan.);
- už melagingus pranešimus ar šmeižimą Jums gali kilti atsakomybė pagal Lietuvos įstatymus;
- svetainės valdytojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nepriimti ar pašalinti informaciją ar jos dalį, kuri pažeidžia įstatymus ar yra nesusijusi su svetainės tikslais ir turiniu.

Prieš teikdami informaciją, perskaitykite mūsų patarimus kaip pranešti saugiai.